วัดซำรัง
   จำนวนภาพ : 6  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 763  ท่าน


 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู
   จำนวนภาพ : 4  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 692  ท่าน


 
วัดปลวกง่าม
   จำนวนภาพ : 4  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 682  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชมพู
   จำนวนภาพ : 2  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 214  ท่าน


 
  (1)     2