หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
    หมู่ที่ 6 ถนนกกไม้แดง - เนินมะปราง ตำบลชมพู
    อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
    โทรศัพท์:055-992-233
    โทรสาร:055-992-233
 
     
การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก