ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 13.11 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 28 ท่าน