หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  
 

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีของสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังคำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแสดงออกทางความรู้ความสามารถของเด็กมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมเกมส์ชิงรางวัล และการเต้นประกอบเพลง เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการจัดงานทุกท่าน ขอบคุณผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของเด็กๆ และขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ด้วยครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 10.04 น. โดย คุณ วัฒนรัตน์ ทับเชียงทอง

ผู้เข้าชม 343 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย