กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างการป้องกันการทุจริต  
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ร่วมกับสถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลชมพู และสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ อาคารโรงจอดรถอเนกประสงค์ (โดมกีฬา) องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การจัดนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชัน การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และการตอบคำถามชิงรางวัล

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09.51 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย