ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 /2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เช้าวันนี้ เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมเรืองยศ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 14.02 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย