กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย  
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ขอเชิญชวนจิตอาสาฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมตามโครงการ \\\"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย\\\" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ในหมู่บ้านของท่าน ตามกำหนดการนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 16.28 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 66 ท่าน