โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561  
 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตำบลชมพู จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี หมู่ที่ ๑๕ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่กับชุมชน เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ และปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งภายในงานมีการจัดการประกวดต่างๆ เช่น ขบวนแห่กระทง นางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลชมพูด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 09.01 น. โดย คุณ วัฒนรัตน์ ทับเชียงทอง

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย