ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ชมพู  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ชมพู ณ ห้องประชุมเรืองยศ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณากำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 14.13 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย