การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.ชมพู  
 

          ขอความอนุเคราะห์บุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานของรัฐและประชาชนที่มารับบริการหรือติดต่อราชการกับ อบต.ชมพู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เข้าระบบ ITAS เพื่อดำเนินการตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อให้รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/qy7qaz หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

      **ผู้มีสิทธิตอบแบบสำรวจดังกล่าวได้แก่ บุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานของรัฐและประชาชนที่มารับบริการหรือติดต่อราชการกับ อบต.ชมพู #ไม่รวมถึงผู้บริหารฯ #พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต.ชมพู (เนื่องจากบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

          หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ 0-5599-2233 ต่อ 12, 096-6651856 #ในวันและเวลาราชการ หรือ Line อบต.ชมพู/เฟชบ๊ก อบต.ชมพู #ไม่เว้นวันหยุดราชการ

#ขอความร่วมมือเข้ามากรอกแบบประเมินฯ กันเยอะๆ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู....ขอบพระคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.21 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย