เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีรายใหม่ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 10.12 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 30 ท่าน