รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 09.47 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 50 ท่าน