กำหนดวันและเวลาการออกให้บริการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชมพู ตามตารางฯ สถานที่ตามที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจนำ (อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ท่าน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานการสมัคร จำนวน 1 ฉบับ **สำหรับหมู่ที่ 11 บ้านร่มเกล้า จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2561 เวลา 10.48 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 43 ท่าน