ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ชมพู  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เช้าวันนี้ เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ณ ห้องประชุมเรืองยศ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู  เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาคมเข้าประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 13.11 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย