โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ได้ดำเนินโครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก รวมทั้งลดอัตราการป่วยและอัตราการตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในระหว่างวันที่ 9-20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 10.25 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย