โครงการอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ดำเนินการจัดโครงการอบรมการจัดการขยะในครัวเรือนประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาดูงาน ณ บ้านผารังหมี หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 10.16 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย