วัดซำรัง
   จำนวนภาพ : 6  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 734  ท่าน


 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู
   จำนวนภาพ : 4  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 668  ท่าน


 
วัดปลวกง่าม
   จำนวนภาพ : 4  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 651  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชมพู
   จำนวนภาพ : 2  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 200  ท่าน


 
  (1)     2