หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาตั้งแต่หัวสะพานทางเข้าอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าวไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หมู่ที่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแผงโซล่าเซล หมู่ที่ 5 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 พ.ย. 2561 5
VDO วิดิทัศน์ อบต.วังวน   วีดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   20 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังพิกุล   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหญ้านาง หมู่ที่ 1   20 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังพิกุล   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรังซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังประดู่ หมู่ที่ 1   20 พ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   ประชุมการประชุมชี้แจงรายละเอียดตลาดประชารัฐ (ตลาดนัดศรีโสถณ)   20 พ.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกเทียม   การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   20 พ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ม.8 จำนวน 2 โครงการ   20 พ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ม.3 จำนวน 3 โครงการ   20 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองพระ   ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561    20 พ.ย. 2561 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2691/td>