หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2562   15 ม.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ แจ้งเข้าพื้นที่งานจ้างโครงการถนน คสล. สายเข้าน้ำพุ หมู่ที่ 1 บ้านชมภูใต้   7 ม.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2562   7 ม.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   7 ม.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยูเวรโครงการปรับขยายเวลาฯ ประจำเดือน มกราคม 2562   27 ธ.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยูเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562   27 ธ.ค. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ แจ้งเข้าพื้นที่งานจ้างโครงการถนน คสล. ซอยสลักจิตร หมู่ที่ 3 บ้านชมภูเหนือ   26 ธ.ค. 2561 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ แจ้งเข้าพื้นที่งานจ้างโครงการถนน คสล. ซอยบ้านนายรื่น หมู่ที่ 1 บ้านชมภูใต้   26 ธ.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการแข่งขันกีฬาชมพูสัมพันธ์ ประจำปี 2561   21 ธ.ค. 2561 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการแข่งขันกีฬายุวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561    21 ธ.ค. 2561 162
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45